آرشیو نویسنده

راهنمای دریافت فیش حقوق

برای دریافت فیش حقوق بدون نام نویسی

ابتدا در قسمت سمت چپ سایت بر روی گزینه (( ورود )) کلیک کرده و سپس در صفحه باز شده در قسمت

شناسه: کد ملی

و در قسمت

رمز :شماره شناسنامه

خود را وارد نمایید.بعد از ورود به پنل شخصی در قسمت سمت راست بر روی پیغام خصوصی کلیک کرده و فیش حقوقی خود را دریافت نمایید.

نوشته‌های تازه