آرشیو نویسنده

راهنمای دریافت فیش حقوق

برای دریافت فیش حقوق بدون نام نویسی

ابتدا در قسمت سمت چپ سایت بر روی گزینه (( ورود )) کلیک کرده و سپس در صفحه باز شده در قسمت

شناسه: کد ملی

و در قسمت

رمز :شماره شناسنامه

خود را وارد نمایید.بعد از ورود به پنل شخصی در قسمت سمت راست بر روی پیغام خصوصی کلیک کرده و فیش حقوقی خود را دریافت نمایید.

دریافت فیش حقوق

برای دریافت فیش حقوق ابتدا باید درسایت عضو شوید.در قسمت سمت چپ سایت بر روی نام نویسی کلیک کرده و مشخصات خود را ثبت کنید و بعد از تمام شدن عملیات وارد سایت شوید و در قسمت پیغام خصوصی فیش حقوقی خود را مشاهده نمایید

نویسنده
سید محسن mohsen_5452@yahoo.com